ViaCorLogoM300px.gif
Hem Ledarskap Grupputveckling Välmående ViaCor Kontakt
IMG_0193.JPG

Bli välmående och effektiva på jobbet!

Från grupp till högpresterande team!

Gör stressprofiler och minska stressen!

Hållbart ledarskap

I undersökningar om vad som kännetecknar en bra chef lyfts ofta följande fram:

Skapa mening och motivation, inre trygghet, balans i livet, bra lyssnare, empati, prestigelös, tydlighet, bjuder på sig själv, humor, framhäver andra än sig själv, någon man litar på, mod att ta tag i konflikter.

För att leva upp till dessa förväntningar och tycka att ledarskapet är roligt behövs både god hälsa både fysiskt och psykiskt. Du behöver därför börja med dig själv och ta hand om dina egna behov. Annars är det svårt att vara där för andra. Och det handlar i högsta grad om ledarskap - ditt hållbara ledarskap.

Signaler på att du behöver stärka upp ditt personliga ledarskap kan vara att du:

 

-   Har en hög stressnivå

-   Har svårt att somna eller vaknar på natten och har svårt att somna om

-   Har problem med mage/tarm

-   Känner "sug" efter socker, vete, mejeri eller tröstar/lugnar dig med mat

-   Jämför dig ständigt med andra och känner dig bara bra om ingen annan är bättre

-   Går runt och känner dig som en bluff som snart kommer bli avslöjad

-   Känner dig mindre värd än andra

-   Är rädd för att hamna i konflikt

Vinster med ett hållbart ledarskap är att du både privat och i arbetslivet:

-   Tycker om dig själv i med och motgång

-   Känner större frihet

-   Får mer energi och blir mer effektiv

-   Blir gladare

-   Upplever mindre stress och blir mer avspänd

-   Får lättare att ta beslut

-   Blir tydligare i din kommunikation

-   Tar ansvar för dina relationer

-   Har lättare för att samarbeta med alla

-   Följer dina egna drömmar

-   Vågar prova på nya saker

-   Ser misstag som saker du kan lära något av

-   Jämför dig mindre med andra

-   Vågar konstruktivt ta tag i konflikter

Upplägg och innehåll:

Verklig utveckling och förändring kräver träning och tar tid. Det är inget som bara "händer". Att vara chef och ledare är många gånger ensamt. På den här inre resan får du stöd och uppmuntran. Det möjliggör för dig att i en trygg atmosfär ta ett steg i taget närmare dina mål och den du vill vara.

 

Vi träffas för Individuell coaching cirka 1 gång/månad med eget arbete mellan tillfällena under 1 år, dvs.10 gånger. (ej juli-augusti). Varje möte är 1,5-3,0 timmar beroende på behov. Vi jobbar med nedanstående delar:

 

1.  Coaching kring hälsa och livsstil

2.  Ökad självkännedom

3.  Utbildning inom ledarskap och grupputveckling utifrån dina behov.

 

Jag kommer till din arbetsplats om inte annat är överenskommet. Fri telefon- och mailväxling mellan mötena. Naturligtvis arbetar jag under sekretess.

 

OBS! Första mötet är ca 1 tim och kostnadsfritt för att vi ska lära känna varandra litet. Därefter beslut.

 

Kontakta ViaCor för mer information, anmälan eller upplägg som passar er.

Tillbaka

22014-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Aktuellt

2020-06-08 Börjar nästa UGL i Stockholm

Sveriges mesta ledarskapsutbildning. Läs mer och anmälan

Arkiv

2016-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

hösten 2015 kursintyg i ACT gruppledarutbildning

ACT betyder Acceptance and Commitment Therapy - för att hantera stress och främja hälsa under ledning Fredrik Livheim i samarbete med Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

hösten 2015 Diplomerad Kost- och Näringsrådgivare

vid MF Hälsoutbildningar och Paleo Institute.

2015-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

2014-02-06 Certifiering i Förändringens Fyra Rum

i Förändringens Fyra Rum påbörjas.


2014-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

2012-12-10 Anki Larsson certifieras i UPP-testet

Personlighetstest som bl a mäter "Big Five", din chefs- och säljpotential. UPP-testet är utformat av professor Lennart Sjöberg, godkänt av STP och helt anpassat efter svenska förhållanden. Vill du veta mer?

2012-01-20 Anki Larsson, ViaCor i media

Tidningen Akademikerna frågar Anki Larsson om vad man ska tänka på när man får feedback. Läs mer!

2012-01-17 medlem i nätverket Styrelsebalans

Anki Larsson är medlem i nätverket Styrelsebalans. Organisationen arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar. Målsättningen är fler kvinnor i svenska bolagsstyrelser. Läs mer!

2011-08-20 Anki Larsson är ambassadör!

Anki Larsson är en av 919 ambassadörer för kvinnors företagande i Sverige. Ambassadörerna bidrar ideellt med att synliggöra och sprida kunskap om sitt företagande och inspirera andra att se företagande som en möjlighet.

2011-01-01 KF tecknar ramavtal med ViCor AB!

Ramavtalet innebär att ViaCor står till förfogande med både förtagsanpassade utvecklingsprogram för ledningsgrupper, chefer och arbetsgrupper samt öppna kurser, såsom UGL, till hela KF-koncernen inklusive Coop.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

HK_medlem_i_PMS-3.jpg