ViaCorLogoM300px.gif
Hem Ledarskap Grupputveckling Välmående ViaCor Kontakt
IMG_5134.jpg

Bli välmående och effektiva på jobbet!

Från grupp till högpresterande team!

Gör stressprofiler och minska stressen!

Praktisk info och kurstillfällen UGL

Vill du läsa om UGLs bakgrund?

Målgrupp: chefer, medarbetare, projektledare, gruppmedlemmar

Kursens mål är att ge dig ökad förmåga att:
  • Förstå dina egna behov, beteenden och påverkan på andra i en grupp
  • Förstå grupper och gruppers utveckling
  • Förstå behovet av olika ledarskapsstilar beroende på gruppens mognad och utveckling
  • Kunna ge och ta utvecklande feedback
  • Kunna kommunicera direkt och klart
  • Kunna se, förstå och hantera konflikter
  • Fungera effektivare som ledare och gruppmedlem.

Syfte:

Kursen syftar till att du skall få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelse för din roll i dessa. Genom att synliggöra de mer eller mindre omedvetna processer, som pågår i gruppen, ökar du din självkännedom.

Kursupplägg:

Tid: 5 dagars internat

Antal deltagare: 8 – 12 personer i ”främlingsgrupp”, dvs som ej känner varandra.

Pris för kurs, kost och logi: 28 800 kr exkl moms. Betalas innan kursstart.

Veckor:

Våren 2020

Vecka 4: den 20-24 januari, Rönneberga Konferens, Lidingö - Stockholm

Vecka 6: den 3-7 februari, GullmarsStrand Hotell & Konferens, Lysekil

Vecka 10: den 2-6 mars, Rönneberga Konferens, Lidingö - Stockholm

Vecka 11: den 9-13  mars, GullmarsStrand Hotell & Konferens, Lysekil

Vecka 17: den 20-24 april, GullmarsStrand Hotell & Konferens, Lysekil, INSTÄLLD

Vecka 20: den 11-15 maj, Rönneberga Konferens, Lidingö - Stockholm, INSTÄLLD

Vecka 24: den 8-12 juni, Rönneberga Konferens, Lidingö - Stockholm

Hösten 2020

Vecka 34: den 17-21 augusti, GullmarsStrand Hotell & Konferens, Lysekil

Vecka 36: den 31 augusti - 4 september, Rusthållargården, Arild, Skåne

Vecka 37: den 7-11 september, Rönneberga Konferens, Lidingö, Stockholm

Vecka 40: den 28 september - 2 oktober, Rönneberga Konferens, Lidingö, Stockholm

​Vecka 42: den 12-16 oktober, Rönneberga Konferens, Lidingö - Stockholm

Vecka 44: den 26-30 oktober, GullmarsStrand Hotell & Konferens, Lysekil

Vecka 47: den 16-20 november, Rusthållargården, Arild, Skåne

Vecka 49: den 30 november - 4 december, Rönneberga Konferens, Lidingö - Stockholm

Vecka 49: den 30 november - 4 december, GullmarsStrand Hotell & Konferens, Lysekil

Kontakta ViaCor för mer information och anmälan.

22014-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Aktuellt

2020-06-08 Börjar nästa UGL i Stockholm

Sveriges mesta ledarskapsutbildning. Läs mer och anmälan

Arkiv

2016-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

hösten 2015 kursintyg i ACT gruppledarutbildning

ACT betyder Acceptance and Commitment Therapy - för att hantera stress och främja hälsa under ledning Fredrik Livheim i samarbete med Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

hösten 2015 Diplomerad Kost- och Näringsrådgivare

vid MF Hälsoutbildningar och Paleo Institute.

2015-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

2014-02-06 Certifiering i Förändringens Fyra Rum

i Förändringens Fyra Rum påbörjas.


2014-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

2012-12-10 Anki Larsson certifieras i UPP-testet

Personlighetstest som bl a mäter "Big Five", din chefs- och säljpotential. UPP-testet är utformat av professor Lennart Sjöberg, godkänt av STP och helt anpassat efter svenska förhållanden. Vill du veta mer?

2012-01-20 Anki Larsson, ViaCor i media

Tidningen Akademikerna frågar Anki Larsson om vad man ska tänka på när man får feedback. Läs mer!

2012-01-17 medlem i nätverket Styrelsebalans

Anki Larsson är medlem i nätverket Styrelsebalans. Organisationen arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar. Målsättningen är fler kvinnor i svenska bolagsstyrelser. Läs mer!

2011-08-20 Anki Larsson är ambassadör!

Anki Larsson är en av 919 ambassadörer för kvinnors företagande i Sverige. Ambassadörerna bidrar ideellt med att synliggöra och sprida kunskap om sitt företagande och inspirera andra att se företagande som en möjlighet.

2011-01-01 KF tecknar ramavtal med ViCor AB!

Ramavtalet innebär att ViaCor står till förfogande med både förtagsanpassade utvecklingsprogram för ledningsgrupper, chefer och arbetsgrupper samt öppna kurser, såsom UGL, till hela KF-koncernen inklusive Coop.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

HK_medlem_i_PMS-3.jpg