ViaCorLogoM300px.gif
Hem Ledarskap Grupputveckling Välmående ViaCor Kontakt

Bli välmående och effektiva på jobbet!

Från grupp till högpresterande team!

Gör stressprofiler och minska stressen!

Psykisk ohälsa

Det går att förebygga psykisk ohälsa

Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Arbetsmiljöverket har därför tagit fram nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som börjar gälla den 31 mars 2016. De är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar för.

De nya föreskrifterna ställer krav på arbetsgivaren att vända den nedåtgående trenden.

ViaCor hjälper organisationer med utbildning till chefer och arbetsledare samt att implementera dessa föreskrifter i verksamheten.

Tre områden omfattas i det systematiska arbetsmiljöarbetet:
 • Arbetsbelastning
 • Arbetstid
 • Kränkande särbehandling
Obalanser mellan krav och resurser gällande arbetsbelastning leder till:
 • Låg kvalitet på eller sen leverans av arbetsresultat
 • Bristande motivation, nedstämdhet, blir lättare irriterad än tidigare
 • Försämrad koncentrationsförmåga, ökad glömska, svårare att komma igång och ta initiativ, svårare att fatta beslut
 • Konflikter, samarbetssvårigheter, kränkningar
 • Värk, sömnbesvär, mag-tarmbesvär
 • Sjukskrivningar, sjuknärvaro, hög personalomsättning
 • Olyckstillbud
 • Sämre resultat i verksamheten

Förebygg kränkande särbehandling

Brister i arbetsinnehåll och organisatoriska förhållanden är de vanligaste orsakerna till kränkande särbehandling

Exempel på kränkande särbehandling
 • Förtal
 • Undanhållande av information
 • Förolämpningar eller negativt bemötande
 • Omotiverat fråntagande av arbetsuppgifter
 • Saboterande av arbetets utförande
 • Utfrysning

Kontakta ViaCor för mer information

22014-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Aktuellt

2020-06-08 Börjar nästa UGL i Stockholm

Sveriges mesta ledarskapsutbildning. Läs mer och anmälan

Arkiv

2016-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

hösten 2015 kursintyg i ACT gruppledarutbildning

ACT betyder Acceptance and Commitment Therapy - för att hantera stress och främja hälsa under ledning Fredrik Livheim i samarbete med Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

hösten 2015 Diplomerad Kost- och Näringsrådgivare

vid MF Hälsoutbildningar och Paleo Institute.

2015-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

2014-02-06 Certifiering i Förändringens Fyra Rum

i Förändringens Fyra Rum påbörjas.


2014-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

2012-12-10 Anki Larsson certifieras i UPP-testet

Personlighetstest som bl a mäter "Big Five", din chefs- och säljpotential. UPP-testet är utformat av professor Lennart Sjöberg, godkänt av STP och helt anpassat efter svenska förhållanden. Vill du veta mer?

2012-01-20 Anki Larsson, ViaCor i media

Tidningen Akademikerna frågar Anki Larsson om vad man ska tänka på när man får feedback. Läs mer!

2012-01-17 medlem i nätverket Styrelsebalans

Anki Larsson är medlem i nätverket Styrelsebalans. Organisationen arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar. Målsättningen är fler kvinnor i svenska bolagsstyrelser. Läs mer!

2011-08-20 Anki Larsson är ambassadör!

Anki Larsson är en av 919 ambassadörer för kvinnors företagande i Sverige. Ambassadörerna bidrar ideellt med att synliggöra och sprida kunskap om sitt företagande och inspirera andra att se företagande som en möjlighet.

2011-01-01 KF tecknar ramavtal med ViCor AB!

Ramavtalet innebär att ViaCor står till förfogande med både förtagsanpassade utvecklingsprogram för ledningsgrupper, chefer och arbetsgrupper samt öppna kurser, såsom UGL, till hela KF-koncernen inklusive Coop.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

HK_medlem_i_PMS-3.jpg