ViaCorLogoM300px.gif
Hem Ledarskap Grupputveckling Välmående ViaCor Kontakt
IMG_0922-2.JPG

Bli välmående och effektiva på jobbet!

Från grupp till högpresterande team!

Gör stressprofiler och minska stressen!

Skapa ett vinnande team

Vill du hitta potentialen hos din arbetsgrupp?

Målgrupp:

ledningsgrupper, chefsgrupper, arbetsgrupper, projektgrupper

Mål:

Kunskap om hur du kan göra en optimal laguppställning av dina medarbetare.

Ökad kunskap om hur din arbetsgrupp fungerar och blir mer produktiv.

Ökat engagemang och förståelse för chefskap och medarbetarskap  

Förbättrade relationer.

Samsyn kring mål, arbetssätt, kommunikation och effektivitet.

Syfte:

Analys av vad som fungerar och vad som kan göras bättre. Ge en aktuell bild av gruppens totala förmåga att bemöta verksamhetens behov och krav. Gruppen skapar en egen åtgärdsplan för att utveckla samarbete, ledarskap och medarbetarskap och hur man tillsammans kan nå de mål som finns för verksamheten

Ur innehållet:
  • Från grupp till team – Olika stadier i grupputveckling
  • Gruppdynamik i teambuilding
  • Hur fungerar högpresterande team?
  • Effektiva team-medlemmar
  • Effektivt teamledarskap
  • I vilket stadium befinner sig vår grupp?
  • Upprättande av konkret handlingsplan för uppföljning

Läs mer om GDQ (Group Development Questionnaire) att mäta grupper effektivitet

Kontakta ViaCor för mer information, anmälan eller ett upplägg som passar er bättre.

22014-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Aktuellt

2020-06-08 Börjar nästa UGL i Stockholm

Sveriges mesta ledarskapsutbildning. Läs mer och anmälan

Arkiv

2016-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

hösten 2015 kursintyg i ACT gruppledarutbildning

ACT betyder Acceptance and Commitment Therapy - för att hantera stress och främja hälsa under ledning Fredrik Livheim i samarbete med Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

hösten 2015 Diplomerad Kost- och Näringsrådgivare

vid MF Hälsoutbildningar och Paleo Institute.

2015-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

2014-02-06 Certifiering i Förändringens Fyra Rum

i Förändringens Fyra Rum påbörjas.


2014-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

2012-12-10 Anki Larsson certifieras i UPP-testet

Personlighetstest som bl a mäter "Big Five", din chefs- och säljpotential. UPP-testet är utformat av professor Lennart Sjöberg, godkänt av STP och helt anpassat efter svenska förhållanden. Vill du veta mer?

2012-01-20 Anki Larsson, ViaCor i media

Tidningen Akademikerna frågar Anki Larsson om vad man ska tänka på när man får feedback. Läs mer!

2012-01-17 medlem i nätverket Styrelsebalans

Anki Larsson är medlem i nätverket Styrelsebalans. Organisationen arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar. Målsättningen är fler kvinnor i svenska bolagsstyrelser. Läs mer!

2011-08-20 Anki Larsson är ambassadör!

Anki Larsson är en av 919 ambassadörer för kvinnors företagande i Sverige. Ambassadörerna bidrar ideellt med att synliggöra och sprida kunskap om sitt företagande och inspirera andra att se företagande som en möjlighet.

2011-01-01 KF tecknar ramavtal med ViCor AB!

Ramavtalet innebär att ViaCor står till förfogande med både förtagsanpassade utvecklingsprogram för ledningsgrupper, chefer och arbetsgrupper samt öppna kurser, såsom UGL, till hela KF-koncernen inklusive Coop.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

HK_medlem_i_PMS-3.jpg