ViaCorLogoM300px.gif
Hem Ledarskap Grupputveckling Välmående ViaCor Kontakt

Bli välmående och effektiva på jobbet!

Från grupp till högpresterande team!

Gör stressprofiler och minska stressen!

Psykisk ohälsa Teambook - digital uppföljning för er

Stresshantering ACT och mindfulness

Vad är ACT?

ViaCor arbetar med stresshantering och Anki Larsson är utbildad gruppledare i ACT (Acceptance Commitment Training), Karolinska Institutet. ACT är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi, KBT. Utgångspunkten för både ACT och andra KBT-former är att beteenden är inlärda och kan läras om.

Forskning både internationellt och i Sverige av Karolinska Institutet visar att ACT fungerar mycket bra för att minska stress och för att lära sig fokusera på det som är viktigt i livet samt att få bättre hälsa. De som genomgått kursen har sänkt arbetsrelaterad stress och ökat sin generella psykiska hälsa (Bond & Bunce 2003, Livheim 2015)

Vad är stresshantering med ACT och mindfulness?

  • ACT utgår från att stress är en oundviklig del av livet och passar för alla människor som vill lära sig hantera stress och få bättre hälsa
  • Utbildningen handlar om att få självinsikt i VAD som stressar mig och HUR jag bättre kan hantera stressen med hjälp av olika tekniker
  • Utbildningen är uppdelad på 4-5 tillfällen med en halvdag varannan vecka plus enskild träning och hemuppgifter mellan träffarna
  • Gruppstorlek: 8-20 är optimalt, men fungerar även för stora grupper.

God hälsa hos chefer och medarbetare med ACT

Utbildningen leder till varaktigt nytt beteende, eftersom den är uppdelad på 5 tillfällen över 10-12 veckor med egen träning under hela tiden. Utbildningen är även kostnadseffektiv då utbildningen kan anpassas till både stora och små grupper. Detta kan vara ett bra sätt att förebygga och vända psykisk ohälsa utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:4 som träder ikraft den 31 mars 2016.

God hälsa hos medarbetare och chefer leder till:

  • större motivation
  • högre kreativitet
  • bättre problemlösningsförmåga
  • bättre samarbete
  • och därmed mer framgångsrika organisationer inom alla verksamheter.

Kontakta ViaCor för mer info.

22014-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Aktuellt

2020-06-08 Börjar nästa UGL i Stockholm

Sveriges mesta ledarskapsutbildning. Läs mer och anmälan

Arkiv

2016-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

hösten 2015 kursintyg i ACT gruppledarutbildning

ACT betyder Acceptance and Commitment Therapy - för att hantera stress och främja hälsa under ledning Fredrik Livheim i samarbete med Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

hösten 2015 Diplomerad Kost- och Näringsrådgivare

vid MF Hälsoutbildningar och Paleo Institute.

2015-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

2014-02-06 Certifiering i Förändringens Fyra Rum

i Förändringens Fyra Rum påbörjas.


2014-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

2012-12-10 Anki Larsson certifieras i UPP-testet

Personlighetstest som bl a mäter "Big Five", din chefs- och säljpotential. UPP-testet är utformat av professor Lennart Sjöberg, godkänt av STP och helt anpassat efter svenska förhållanden. Vill du veta mer?

2012-01-20 Anki Larsson, ViaCor i media

Tidningen Akademikerna frågar Anki Larsson om vad man ska tänka på när man får feedback. Läs mer!

2012-01-17 medlem i nätverket Styrelsebalans

Anki Larsson är medlem i nätverket Styrelsebalans. Organisationen arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar. Målsättningen är fler kvinnor i svenska bolagsstyrelser. Läs mer!

2011-08-20 Anki Larsson är ambassadör!

Anki Larsson är en av 919 ambassadörer för kvinnors företagande i Sverige. Ambassadörerna bidrar ideellt med att synliggöra och sprida kunskap om sitt företagande och inspirera andra att se företagande som en möjlighet.

2011-01-01 KF tecknar ramavtal med ViCor AB!

Ramavtalet innebär att ViaCor står till förfogande med både förtagsanpassade utvecklingsprogram för ledningsgrupper, chefer och arbetsgrupper samt öppna kurser, såsom UGL, till hela KF-koncernen inklusive Coop.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

HK_medlem_i_PMS-3.jpg