ViaCorLogoM300px.gif
Hem Ledarskap Grupputveckling Välmående ViaCor Kontakt

Bli välmående och effektiva på jobbet!

Från grupp till högpresterande team!

Gör stressprofiler och minska stressen!

Psykisk ohälsa Stresshantering ACT och mindfulness

Teambook - digital uppföljning för er

Nyckeln till framgång är positiva förändringar som består

Det handlar oftast om beteendeförändringar. När vi ska ändra beteende är känslan av framgång en viktig drivkraft längs vägen. För att se  och kunna fira framgångarna är det viktigt att kunna följa upp.

Med Teambook, en digital plattform kan man enkelt själv följa upp sina framsteg. Uppföljningarna skräddarsys  och blir en "löpande temp" för teamet: Gör vi det vi sagt att vi ska göra?

Med valt intervall får alla i teamet svara på hur de upplever och lever upp till vad man lovat varandra och andra.

Veckan efter får de en sammanställning; Så här går det!

Det gör det väldigt tydligt;

  • Att se vilka förändringar som fungerar
  • I vilka frågor teamet kan behöva extra stöd
  • Och viktigast av allt; att det är teamet självt som ansvarar för sina förändringar.

Uppföljningarna skräddarsys för varje team

  • Man kan se vilka som svarar på frågorna
  • Välja hur ofta de ska följas upp
  • Automatisk återkoppling med pedagogiska ”gubbar/gummor” veckan efter
  • Ju fler uppföljningar - desto längre svit
  • Frågorna kan bytas under tiden
  • Flera kan följa varje teams uppföljningar.

Kontakta ViaCor för mer info

22014-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Aktuellt

2020-06-08 Börjar nästa UGL i Stockholm

Sveriges mesta ledarskapsutbildning. Läs mer och anmälan

Arkiv

2016-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

hösten 2015 kursintyg i ACT gruppledarutbildning

ACT betyder Acceptance and Commitment Therapy - för att hantera stress och främja hälsa under ledning Fredrik Livheim i samarbete med Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

hösten 2015 Diplomerad Kost- och Näringsrådgivare

vid MF Hälsoutbildningar och Paleo Institute.

2015-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

2014-02-06 Certifiering i Förändringens Fyra Rum

i Förändringens Fyra Rum påbörjas.


2014-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

2012-12-10 Anki Larsson certifieras i UPP-testet

Personlighetstest som bl a mäter "Big Five", din chefs- och säljpotential. UPP-testet är utformat av professor Lennart Sjöberg, godkänt av STP och helt anpassat efter svenska förhållanden. Vill du veta mer?

2012-01-20 Anki Larsson, ViaCor i media

Tidningen Akademikerna frågar Anki Larsson om vad man ska tänka på när man får feedback. Läs mer!

2012-01-17 medlem i nätverket Styrelsebalans

Anki Larsson är medlem i nätverket Styrelsebalans. Organisationen arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar. Målsättningen är fler kvinnor i svenska bolagsstyrelser. Läs mer!

2011-08-20 Anki Larsson är ambassadör!

Anki Larsson är en av 919 ambassadörer för kvinnors företagande i Sverige. Ambassadörerna bidrar ideellt med att synliggöra och sprida kunskap om sitt företagande och inspirera andra att se företagande som en möjlighet.

2011-01-01 KF tecknar ramavtal med ViCor AB!

Ramavtalet innebär att ViaCor står till förfogande med både förtagsanpassade utvecklingsprogram för ledningsgrupper, chefer och arbetsgrupper samt öppna kurser, såsom UGL, till hela KF-koncernen inklusive Coop.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

HK_medlem_i_PMS-3.jpg