ViaCorLogoM300px.gif
Hem Ledarskap Grupputveckling Välmående ViaCor Kontakt
IMG_5134.jpg

Bli välmående och effektiva på jobbet!

Från grupp till högpresterande team!

Gör stressprofiler och minska stressen!

UGL - Utveckling Grupp och Ledare

Vill du inspireras och utvecklas i din roll som ledare eller medarbetare?

Vi lever en stor del av vårt liv i grupper. Såväl arbetsliv och privatliv präglas och består av grupper och av de mönster och mekanismer som präglar det dynamiska samspelet mellan individer i en grupp. Vill du inspireras, utvecklas och stärkas i din roll som ledare, medarbetare, projektledare, eller gruppmedlem?

UGL fokuserar i hög grad på det aktuella samspelet i gruppen, vilket innebär att deltagarnas inlevelse och öppenhet blir avgörande för omfattningen av inlärningen. Avgörande för inlärningen beror på hur deltagarna upplever trygghet i en ny situation som präglas av främlingskap. Detta påverkas i hög grad av den trygghet som skapas av handledarna. Därför är det också centralt i vårt kvalitetsarbete att skapa förståelse för vilka förhållningssätt som skapar ökad, respektive minskad trygghet.

UGL är en ledarskapsutbildning som riktar sig till ledare och medarbetare som vill bli effektivare i sin roll och sitt arbete.

Kursen UGL är en utbildning i hur en grupp utvecklas och mognar över tiden, vad som händer i gruppen under utvecklingens gång och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling.

Kursen behandlar även ledarskapets problematik och möjligheter relaterat till gruppens mognadsutveckling.

Målgrupp: chefer, medarbetare, projektledare, gruppmedlemmar

Kursens mål är att ge dig ökad förmåga att:
  • Förstå dina egna behov, beteenden och påverkan på andra i en grupp
  • Förstå grupper och gruppers utveckling
  • Förstå behovet av olika ledarskapsstilar beroende på gruppens mognad och utveckling
  • Kunna ge och ta utvecklande feedback
  • Kunna kommunicera direkt och klart
  • Kunna se, förstå och hantera konflikter
  • Fungera effektivare som ledare och gruppmedlem.

Syfte:

Kursen syftar till att du skall få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelse för din roll i dessa. Genom att synliggöra de mer eller mindre omedvetna processer, som pågår i gruppen, ökar du din självkännedom.

Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

Kursupplägg:

Tid: 5 dagars internat i samarbete med Ottsjöakademin och CoreCode.

Antal deltagare: 8 – 12 personer i ”främlingsgrupp”, dvs som ej känner varandra.

Praktisk info

Kontakta ViaCor för mer information och anmälan.

22014-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Aktuellt

2020-06-08 Börjar nästa UGL i Stockholm

Sveriges mesta ledarskapsutbildning. Läs mer och anmälan

Arkiv

2016-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

hösten 2015 kursintyg i ACT gruppledarutbildning

ACT betyder Acceptance and Commitment Therapy - för att hantera stress och främja hälsa under ledning Fredrik Livheim i samarbete med Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

hösten 2015 Diplomerad Kost- och Näringsrådgivare

vid MF Hälsoutbildningar och Paleo Institute.

2015-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

2014-02-06 Certifiering i Förändringens Fyra Rum

i Förändringens Fyra Rum påbörjas.


2014-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

2012-12-10 Anki Larsson certifieras i UPP-testet

Personlighetstest som bl a mäter "Big Five", din chefs- och säljpotential. UPP-testet är utformat av professor Lennart Sjöberg, godkänt av STP och helt anpassat efter svenska förhållanden. Vill du veta mer?

2012-01-20 Anki Larsson, ViaCor i media

Tidningen Akademikerna frågar Anki Larsson om vad man ska tänka på när man får feedback. Läs mer!

2012-01-17 medlem i nätverket Styrelsebalans

Anki Larsson är medlem i nätverket Styrelsebalans. Organisationen arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar. Målsättningen är fler kvinnor i svenska bolagsstyrelser. Läs mer!

2011-08-20 Anki Larsson är ambassadör!

Anki Larsson är en av 919 ambassadörer för kvinnors företagande i Sverige. Ambassadörerna bidrar ideellt med att synliggöra och sprida kunskap om sitt företagande och inspirera andra att se företagande som en möjlighet.

2011-01-01 KF tecknar ramavtal med ViCor AB!

Ramavtalet innebär att ViaCor står till förfogande med både förtagsanpassade utvecklingsprogram för ledningsgrupper, chefer och arbetsgrupper samt öppna kurser, såsom UGL, till hela KF-koncernen inklusive Coop.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

HK_medlem_i_PMS-3.jpg