ViaCorLogoM300px.gif
Hem Ledarskap Grupputveckling Välmående ViaCor Kontakt
IMG_5137.jpg

Bli välmående och effektiva på jobbet!

Från grupp till högpresterande team!

Gör stressprofiler och minska stressen!

Utveckling genom feedback

Är du nyfiken på hur du uppfattas av din omgivning?

Målgrupp: ledningsgrupper, chefsgrupper, arbetsgrupper, projektgrupper

Mål:

Är du nyfiken på hur du uppfattas och vilka förväntningar som finns på dig? Feedback ger svar på dessa frågor och ger dig större självinsikt. Din egen ökade självinsikt gör det lättare för dig att förstå andra människor och ger dig möjlighet att använda din drivkraft och dina styrkor så att det får den effekt du avser.

Syfte:

Du får feedback på hur du använder dina personliga styrkor i dina relationer med de människor du valt att få feedback från.

Att jämföra andras feedback med din egen uppfattning ger värdefull kunskap och insikt om möjliga orsaker till harmoni eller disharmoni i relation till de som gett feedbacken.

Du får underlag som hjälper dig förstå och tydliggöra förväntningar kring din roll eller ditt relationssätt.

Ur innehållet:
  • Självskattning och 360/180 grader feedback från utvalda chefer/kollegor/medarbetare
  • Att ge och ta emot feedback
  • Ett instrument för att ge uppskattning
  • Ett instrument för ökad självkännedom
  • Feedback-trappan
  • Belysande av likheter/skillnader när människor använder sina styrkor i relationer
  • Belysande av skillnader i varseblivning som kan leda till konflikter.

Kontakta ViaCor för mer information, anmälan eller ett upplägg som passar er bättre.

22014-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Aktuellt

2020-06-08 Börjar nästa UGL i Stockholm

Sveriges mesta ledarskapsutbildning. Läs mer och anmälan

Arkiv

2016-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

hösten 2015 kursintyg i ACT gruppledarutbildning

ACT betyder Acceptance and Commitment Therapy - för att hantera stress och främja hälsa under ledning Fredrik Livheim i samarbete med Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

hösten 2015 Diplomerad Kost- och Näringsrådgivare

vid MF Hälsoutbildningar och Paleo Institute.

2015-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

2014-02-06 Certifiering i Förändringens Fyra Rum

i Förändringens Fyra Rum påbörjas.


2014-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

2012-12-10 Anki Larsson certifieras i UPP-testet

Personlighetstest som bl a mäter "Big Five", din chefs- och säljpotential. UPP-testet är utformat av professor Lennart Sjöberg, godkänt av STP och helt anpassat efter svenska förhållanden. Vill du veta mer?

2012-01-20 Anki Larsson, ViaCor i media

Tidningen Akademikerna frågar Anki Larsson om vad man ska tänka på när man får feedback. Läs mer!

2012-01-17 medlem i nätverket Styrelsebalans

Anki Larsson är medlem i nätverket Styrelsebalans. Organisationen arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar. Målsättningen är fler kvinnor i svenska bolagsstyrelser. Läs mer!

2011-08-20 Anki Larsson är ambassadör!

Anki Larsson är en av 919 ambassadörer för kvinnors företagande i Sverige. Ambassadörerna bidrar ideellt med att synliggöra och sprida kunskap om sitt företagande och inspirera andra att se företagande som en möjlighet.

2011-01-01 KF tecknar ramavtal med ViCor AB!

Ramavtalet innebär att ViaCor står till förfogande med både förtagsanpassade utvecklingsprogram för ledningsgrupper, chefer och arbetsgrupper samt öppna kurser, såsom UGL, till hela KF-koncernen inklusive Coop.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

HK_medlem_i_PMS-3.jpg