ViaCorLogoM300px.gif
Hem Ledarskap Grupputveckling Välmående ViaCor Kontakt

Bli välmående och effektiva på jobbet!

Från grupp till högpresterande team!

Gör stressprofiler och minska stressen!

Holistic Performance

Öka välmåendet, hållbarheten och dessutom effektiviteten med minst 10%

ViaCor hjälper organisationer att öka effektiviteten med minst 10 % genom Holistic Performance. Resultaten är mätbara och innebär en effektiv, hållbar & välmående organisation. Det leder till nöjdare kunder och andra intressenter (se bilden nedan).

Varför Holistic Performance?

Det är en viktig investering av minst tre anledningar:

 • Det finns forskning på att en grupps välmående går hand i hand med effektivitet
 • Engagemangsläckage kostar i snitt halva lönekostnaden varje månad
 • Sjukskrivningarna sjunker och alla kostnader förenat med dessa.

Enligt både internationell och svensk forskning från bl a Karolinska Institutet och Göteborgs universitet hänger arbetsgruppers effektivitet ihop med kompetent ledarskap och de anställdas välmående om man vill nå hållbar framgång i organisationen.

ViaCor har därför skapat ”Holistic Performance” som innebär att helheten blir större än summan av delarna i utfört arbete enligt modellen längre ned. Allt hänger ihop och påverkar varandra. Alla delar i Holistic Performance är dessutom mätbara med vetenskapliga och evidensbaserade metoder

Låt oss ta liknelsen med en trebent pall. Säg att en organisation med låg effektivitet har en för låg pall att sitta på. Och om man då bestämmer sig för att bara utveckla ett av ben så förlängs bara det benet.  Pallen blir då obalanserad och svår att sitta på. Genom att samtidigt utveckla Ledarskap, Team, och Välmående blir pallen både högre och stabil. Genom denna synergi-effekt presterar organisationen både mer och med högre kvalitet. Resultatet blir en effektiv, hållbar & välmående organisation oavsett verksamhet.

Bild1-11.jpg

Varför Holistic Performance gynnar externa intressenter?

När ledarskap och arbetsgrupper utvecklas och de anställda mår bättre belönas organisationens intressenter både snabbare och med högre kvalitet. Det gäller både tjänster och produkter. Forskningen visar att intressenter som belönas kan vara allt ifrån medborgare, skolelever, patienter och brukare till kunder och aktieägare m.fl.

Varför Holistic Performance gynnar den egna organisationen och dess anställda?

ViaCor hjälper er att sätta tydliga mål som går att mäta. Ni kan kontinuerligt följa er egen utveckling via en digital plattform. Både i syfte att fira era framgångar och korrigera felsteg. Resultatet är en effektiv, hållbar & välmående organisation.

Forskning visar att:

 • Stressnivån hos medarbetarna sjunker, vilket sänker ohälsan och sjukfrånvaron
 • Motivation och arbetstillfredsställelse ökar
 • Kommunikationen förbättras
 • Relationerna till kollegor stärks
 • Effektiviteten ökar
 • Kvalitén på utfört arbete ökar

Ledarskapsutveckling

Följande tjänster kan ingå och skräddarsys inom respektive område

 • Syfte och mål
 • Kärnvärden
 • Personlighetstester
 • Utvecklande ledarskap
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Individuell ledarutveckling
 • Chefscoachning

Välmående

 • Stresshantering – ACT*
 • Förebygga psykisk ohälsa
 • Förebygga kränkande särbehandling
 • Livsvärden och mål
 • Att hantera hinder och se möjligheter
 

Grupputveckling

 • Värderingar
 • Drivkraft och motivation
 • Tydlig kommunikation
 • Feedback
 • Förtroendefullt samarbete
 • Konflikthantering
 • Trygga relationer
 • Högpresterande team

Mätbarhet och uppföljning

I alla ovanstående områden använder ViaCor förskningsbaserade verktyg både för utveckling och mätbar uppföljning för att se vilka framsteg som görs. Mätbarheten gör det lätt att räkna hem investerade pengar.

Kontakta ViaCor för mer information.

22014-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Aktuellt

2020-06-08 Börjar nästa UGL i Stockholm

Sveriges mesta ledarskapsutbildning. Läs mer och anmälan

Arkiv

2016-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

hösten 2015 kursintyg i ACT gruppledarutbildning

ACT betyder Acceptance and Commitment Therapy - för att hantera stress och främja hälsa under ledning Fredrik Livheim i samarbete med Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

hösten 2015 Diplomerad Kost- och Näringsrådgivare

vid MF Hälsoutbildningar och Paleo Institute.

2015-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

2014-02-06 Certifiering i Förändringens Fyra Rum

i Förändringens Fyra Rum påbörjas.


2014-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

2012-12-10 Anki Larsson certifieras i UPP-testet

Personlighetstest som bl a mäter "Big Five", din chefs- och säljpotential. UPP-testet är utformat av professor Lennart Sjöberg, godkänt av STP och helt anpassat efter svenska förhållanden. Vill du veta mer?

2012-01-20 Anki Larsson, ViaCor i media

Tidningen Akademikerna frågar Anki Larsson om vad man ska tänka på när man får feedback. Läs mer!

2012-01-17 medlem i nätverket Styrelsebalans

Anki Larsson är medlem i nätverket Styrelsebalans. Organisationen arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar. Målsättningen är fler kvinnor i svenska bolagsstyrelser. Läs mer!

2011-08-20 Anki Larsson är ambassadör!

Anki Larsson är en av 919 ambassadörer för kvinnors företagande i Sverige. Ambassadörerna bidrar ideellt med att synliggöra och sprida kunskap om sitt företagande och inspirera andra att se företagande som en möjlighet.

2011-01-01 KF tecknar ramavtal med ViCor AB!

Ramavtalet innebär att ViaCor står till förfogande med både förtagsanpassade utvecklingsprogram för ledningsgrupper, chefer och arbetsgrupper samt öppna kurser, såsom UGL, till hela KF-koncernen inklusive Coop.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

HK_medlem_i_PMS-3.jpg